Cando a realidade indigna á devoción.

9, Febreiro 2024

Na tertulia de hoxe o señor Nogueira volveu crear desagrado a un ointe e seguidor de EsCo.

Resulta que EsCo emitía un comunicado no cal informaba que dirixiríase a RTVE para solicitar participar no debate que este medio realizará o 14 de febreiro.

Nogueira explicou claramente que o máis seguro era que desestimarían esa petición. É aquí cando un ointe recordoulle que EsCo ten máis concelleiros que Vox e que Podemos. Xa son ganas de buscarlle as cosquillas ao tertuliano Nogueira. A resposta foi moi clara: esto está na lei electoral, non o digo eu (explicou o tema dos partidos significativos).

Acabouse o tema.

Políticamente poderase estar en desacordo con Nogueira, pero a nivel argumentativo non da lugar a debate posible.