Catastrazo en Boboras

15, Novembro 2022

Nos últimos dias numerosos veciños do concello de Boborás estan a recibir cartas do Catastro, nas cales se indica que se van a facer modificacions, consistentes en moitos casos nun notable aumento do valor catastral, nalguns casos mais do doble, o que suporá un enorme incremento do que se paga, mais os atrasos dos catro anos anteriores, todo de xeito silencioso, xa que hai constancia de que dende agosto andan co tema este, todo en silencio, sen que a flamante alcaldesa dixese nada, a pesar de que adoita difundir  polas suas redes sociais numerosos contidos, as que emprega para dinfundir o que lles apetece, polo que sería interesante que dende o concello se informase sobre esto, para dar tranquilidade os veciños e informar do que se vai facer como se fixo noutros lugares, saúdos