Maside, pobo sen lei.

24, Maio 2023

O alcalde de Maside planea urbanizar unha zona restrinxida do pobo abrindo un vial alegando ó interese xeral do pobo, intentando “casualmente” legalizar unha edificación declarada ilegal polo contencioso administrativo e polo Tribunal Superior de Xustiza e con orde de derrumbamento.
( con actual demanda de execución forzosa e subsidiaria por parte do concello).

Vial que “ en beneficio de todos” que dúbida cabe que pagarían as arcas públicas.

Casualmente o alcalde ten un sumo interese en legalizar esta obra “ coste o que coste e a quen lle coste” quizáis inflúé un chisco o feito de que foi él o que firmou a licenza, dirixiu e redactou o proxecto do edificio agora declarado ilegal.

Está claro que o alcalde de Maside “como dios” está en todo “y todo lo puede” e por suposto “ruega por nosotros” Esperemos que non esté tan claro que esté incluso por encima da xustiza.

*Recordar ós lectores que previo recurso ós tribunais os demandantes acudiron á vía negociación, á vía potestativa ante o concello, ó defensor e á valedora e tamén a APLU. Sendo en todo momento coñecedores da ilegalidade tanto o alcalde como o promotor da obra e facéndose ambos “os suecos”.