Os perxuizos da subida á Cabanelas

20, Novembro 2009

Dende hai un par de semanas, e sobre todo estes días previos ó evento os 
veciños estamos a sufrir os efectos do rallie "Subida a Cabanelas":

- pese a estar prohibido, os participantes veñen a ensaiar sobre todo á 
noitiña pondo en perigo ós demáis conductores, xa que andan coma tolos.

- o día do rallie teñen cortada a estrada que vai a Cabanelas impedíndolle 
ós veciños calquer movemento. O ano pasado, por exemplo tiveron cortada a 
estrada 10 horas que me parece "excesivo". Hai xente que por motivos de 
traballo precisa de moverse pola estrada e lle perxudica seriamente.

- pese a que a organización ten a obriga de limpar unha vez rematado o 
evento, é vergonzoso o estado no que quedan as cunetas, cheas de lixo.

- o nivel de ruído é excesivo durante o evento, aparte de sufrilo as 
persoas ,os animais tamén se ven afectados (o seu comportamento cambia 
durante uns días)

Sen máis, esta é a opinión que me merece este evento ó que chaman 
"deportivo" e que está a interferir na tranquila vida cotiá dos veciños, 
ademáis de ter uns efectos mediambientais que ninguén parece ter