Tal e como se denunciaba aquí...

20, Abril 2021

A lei de saúde de Feijóo barría con dereitos fundamentais sen ter potestade normativa pra regular dereitos fundamentais. De momento o Tribunal Constitucional xa paralizou a obriga da vacinación (o ínclito Feijóo foi o único presidente autonómico en atreverse a este disparate xurídico) https://www.abc.es/espana/galicia/abci-tribunal-constitucional-suspende-...