Union penosa distribucion

31, Xaneiro 2023

Quero denunciar que na miña casa en corzos levamos 2 horas sen luz supostamente por arder un transformador que tamén afecta según din a boa parte da vila. Que haxa unha avaría deste tipo co frío que fai so denota o escaso mantemento por parte da compañía distribuidora. Para cobrar os recibos ven agudos que están e logo seguro que non fan desconto nin nada na seguinte factura.