XA SABEMOS QUE A SANIDADE É COMPETENCIA DA XUNTA DE GALICIA

5, Decembro 2023

Pero se os que teñen máis peso,  os que están por riba de nós,  como poden ser ós Politicos,  non se moven, non dan un golpe enrriba da mesa que se escoite ben lonxe, que podemos facer os  paisanos de a pé, que estamos traballando máis de oito horas o dia incluidos Sabados, sen vacacions,( cobramos por 8 horas, e non se nos pagan as vacacions )  etc. pa poder ter unha Sanidade digna e GRATUITA, unha enseñanza PÚBLICA E DECIR GRATUITA, etc. Eles terán que ser ós primeiros en protestar, en loitar, espero velos( a todos os politicos) na manifestación do 10 de Decembro.