Zona Franco

10, Marzo 2023

Nunha desas campañas rimbombantes de engañabobos o concello agasállanos cunha "institución pública" dependente do Goberno de España, que dende 1947 (gobernos de Franco)  traballa para potenciar o comercio internacional e o desenvolvemento económico. Outro chiringuito.

Din que teñen un patrimonio de 25 millóns de euros, que participan en moitas empresas, a través da súa sociedade de capital-risco Vigo-Activo.

Pero non aclaran nada sobre as ferramentas que poden aportar para o Carballiño. Nin as liñas de financiamento nin nada de nada. E chamándose a sociedade de capital risco, Vigo activo, dubido moito que empreguen os recursos no Carballiño activo.

Benvidos sean os recursos para O Carballiño veñan de onde veñan, como se veñen  do Tito Berni. Pero se non aclaran que tipo de prestancións pode achegar esta institución soa todo a bombo electoralista.