755 persoas participarán no estudo epidemiolóxico para coñecer a incidencia do Covid 19 na Comarca. Consulta aquí a relación de cada concello.

23, Abril 2020

A selección aleatoria foi realizada polo Instituto Galego de Estatística entre persoas de todos os tramos de idade, que serán chamadas dende o seu centro de saúde para participar voluntariamente neste estudo de seroprevalencia que se realiza en toda Galicia, deseñado pola Consellería de Sanidade para coñecer a incidencia do Covid 19 entre a poboación.

Abrindo o arquivo adxunto podes ver o número de persoas que van ser chamadas dende o teu respectivo centro de saúde: