A "Asociación para a Defensa do Asilo" promovida por Pachi Vázquez presenta a súa primeira xunta directiva e anuncia a súa folla de ruta.

22, Outubro 2022

A nova asociación impulsada por Pachi Vázquez constitui a súa xunta directiva que preside él mesmo, figurando Manuel Álvarez Peña coma vicepresidente, Ísbert Gayoso coma secretaria, Xosé Cortés coma tesoureiro e Bernardo García Nóvoa, Ernesto Atanasio Iglesias, Maika Castro López, Gonzalo Rodríguez Conde, Eladio Munín Barreiro e Alberte coma vogais.

A previsión é que a curto prazo se vaian incorporando máis persoas provintes dos diferentes colectivos que xa manifestaron a súa intención de apoiar esta inciativa indican dende a nosa asociación, que manifestan "a preocupación pola situación desta histórica institución non fai se non aumentar á vista dos acontecementos dos últimos tempos e da falla absoluta de transparencia".

Na súa folla de ruta, a asociación deu a coñecer os primeiros acordos da xunta directiva desta asociación, que foron os seguintes:

1. O apoio público ás traballadoras e exixencia da readmisión de aquelas ás que os tribunais lle recoñeceron o seu despido coma nulo.
2. A retirada das multas impostas polo Concello do Carballiño.
3. A remisión de sendas cartas aos patronos responsables (alcalde, bispo e arcipreste) demandando un cambio urxente na xestión do asilo e da mesma Fundación e acceso a actas e contas dos últimos anos.
4. Asemade tamén se dirixirán os mesmos escritos ao Protectorado da Xunta de Galicia (encargado de velar pola legalidade das fundacións) e á Conferencia Episcopal.
5. A creación de redes sociais e páxina web para difundir as accións do colectivo e por en valor o gran patrimonio material e inmaterial legados polos Irmáns Prieto.