Informes técnicos encargados polo Bispado e a Parroquia desaconsellan que se acometan obras na zona xa acondicionada da Praza da Veracruz

13, Setembro 2010

Un informe técnico elaborado polo arquitécto do Bispdo, ó que tivo acceso esta emisora de radio, pon de manifesto diversas anotacións que desaconsellan a execución do proxecto promovido pola Xunta na parte da praza da Veracruz que xa está acondicionada, e que -o parecer- é propiedade do Bispado, polo que o Concello do Carballiño tería posto á disposición da Consellería unhos terreos que non son públicos, ó que si esto se confirma podería supoñer un atranco importante para a execución deste proxecto, tal como está concebido. O informe é contrario á construcción de muros nesta parte da praza coa rúa Evaristo Vaamonde, e que acadarían unha altura próxima ós catro metros, ún dos aspéctos técnicos do proxecto que máis criticas ven levantando. Solicítase tamén expresamente neste informe do arquitécto Xan Rodríguez González, que non se proceda a anchear a rúa dos Canteiros xa que elo siñificaría restar espazo á praza, polo que debe manterse tal como está o actúal muro de pedra que delimita a praza coa rúa. Ademáis considerase innecesaria calquera actuación nesta zona xa axardinada, onde se ubica a estatua de D. Evaristo e as palmeras, únicamente se recomenda -se se considera- que se alise o empedrado actúal existente no solo. Polo demáis, tamén se incide na necesidade de manter a actúal rampa de acceso ó templo para persoas con discapacidade e vehículos fúnebrres, desde a rúa Evaristo Vaamonde, e finalmente cítanse algunas outras actuaciós relativas a diversas melloras de carácter estético. Pola súa parte, a Parroquia solicitou outros dous informes técnicos sobre esta obra, ún deles feito polo arquitécto Adolfo Otero -neto do constructor da Veracruz Adolfo Otero Landeira- que tamén é moi crítico con diversos aspéctos desta obra de urbanización do entorno da Veracruz, ún deles revela - como feito negativo- que máis do 50% do espazo resultante da nova praza vaise acometer con elementos ríxidos de formigón prefabricado.