A Mancomunidade pon en marcha un programa de detección e prevención precoz

24, Marzo 2009

Os Servizos sociais da Mancomunidade, a través da súa Unidade de Atención Temperá, levará a cabo un programa pioneiro no ámbito comarcal, destinado a nenos de 0-3 anos, de detección e prevención precoz, nos Concellos de San cristobo de Cea, Boborás, O Irixo, San Amaro e Beariz. Esta iniciativa ten coma obxetivo facilitar a colaboración e a comunicación das familias para atender as súas dúbidadas ou preocupacións ante calquera dificultade que poida xurdir no desenvolvemento dos nenos, nunhas idades consideradas claves para a configuración da personalidade.

O programa consiste na implantación dun cribado para a detección precoz de dificultades e facotres de risco no desenvolvemento dos cativos. Levaráse a cabo unha primeira fase de reunións coas familias, para sensibilizálas sobre a vulneraridade nesta etapa inicial da vida, e no que se refire á importancia de conseguir un bó apego, inicio da linguaxe, relación con iguais, xogo, autoestima ou habilidades sociais, e poder conciencialos da eficacia dunha pronta detección e atención precoz das dificultades. Estas reunións iniciaránse cos pais que acuden os Puntos de Atención á Infancia os Concellos de Boborás e San cristobo de Cea, e continuarán más adiante nos outros tres Concellos que forman parte da Mancomunidade, os de San Amaro, O irixo e Beariz.

Desde a Unidade de Atención Temperá dos Servizos sociais da Entidade Comarcal espérase a colaboración das familias, que resultará fundamental no éxito deste programa, á hora de facilitar os datos relativos á observación dos nenos e desta maneira poder administrar probas de cribado para identificar alteracións no desenvolvemento no caso de que se considere necesario por parte das educadoreas, sicólas e pais, e poder derivacións oportunas e precoces a esta Unidade, e para tratar de aminorar canto antes as problemáticas detectadas.