Mesma problemática que na Veracruz: A Xunta pide ó Concello de Avión que documente a titularidade dos terrreos da Praza da Igrexa

15, Decembro 2010

Os mesmos problemas plantexados nas obras do entorno da Veracruz relativos á propiedade dos terreos nos que se pretende actúar por parte da Consellería de Medio-Ambiente, Territorio e Infraestructuras, reproducense agora de forma similar na obra de acondicionamento da Praza da Igrexa de Avión. A Secretaría Xeral de Urbanismo e Ordenación do Territorio ven de remitir ó Concello de Avión un escrito no que lle pide que aporte a documentación que acredite a titularidade dos terreos nos que se executa o proxecto, que financia a adiministracción autonómica cun investimento que ronda os 300.000 euros. A petición da Secretaria Xeral manifesta que a mesma faise en atencion"a inquedanza manifestada polo Bispado en relación a afectación que terían estas obras sobre os terreos que son da súa propiedade".  En declaracións a esta emisora de radio,  o Alcalde de Avión, Antonio Montero, asegurou que non tiña coñecemennto de esta inquietude por parte do Bispado, aínda que xa solicitara unha estrevista cos responsables da Igrexa para aclarar esta situación e facerlle ver a necesidade de executar este proxecto na súa totalidade, mesmo naquela parte que afecta á propiedade da Igrexa. Montero tamén afirmou que según a él lle consta "o 99% proxecto executase en terreos que son de dominio público". Si admitíu o Alcalde que algunhos veciños lle manifestaran o seu desacordo con algunhos aspéctos técnicos deste proxecto "aínda que a maioria  está dacordo con esta actuación porque vai mellorar moito o aspecto da zona".