O Concello do Irixo investirá 200.000 euros nun proxecto de reforma integral e aforro enerxético nas iluminacións públicas

20, Xaneiro 2010

O Concello do Irixo levará a cabo durante este ano 2010 un proxecto de reforma integral das iluminacións públicas, que incluirá ademáis un plan de aforro enerxético, todo elo financiado a través do Fondo Estatal de Investimento Local. Na actualidade, explicou o Alcalde Manuel Penedo en Cope O carballiño "aínda temos no Concello do Irixo unhos cincuenta pobos nos que a compañía eléctrica nos cobra o consumo por tanto alzado, según o número de luces, e facturandonos 12 horas diarias de consumo, tanto no inverno coma no verán, o que non tén moito sentido". A reforma faráse na totalidade das iluminacións públicas, unha cen, e ademaís da modernización das infraestucturas, acometeráse un plan de aforro enerxético no que se investirán algo maís de douscentos mil euros. Penedo calcula que tras este investimento, o Concello do Irixo pasará a aforrar arredor do corenta por cento do gasto actuál, que está por enriba dos oitenta mil euros anuais. O Alcalde do Irixo tamén manifestou na súa intervención radiofónica que "tén que quedar moi claro que non se vai apagar ninha luz en ningún pobo, e que este proxecto vai supoñer unha mellora sustancial no servizo, ademáis dun aforro económico considerable para o Concello, que poderá destinar este diñeiro a outras necesidades"