O Partido Xudicial do Carballiño rexistrou un total de 48 denuncias por violencia de xénero no ano 2017

13, Marzo 2018

Asi se desprende do do informe emitido onte polo Consello Xeral do Poder Xudicial, durante o ano 2017 tramitaronse 48 denuncias por casos de violencia de xénero no conxunto de todo o Partido Xudicial, que se corresponde cos 9 concellos da comarca do Carballiño.

Deste total de 48 casos que chegaron ao Xulgado do Carballiño por violencia de xénero no transcurso do último ano, un deles foi por homicidio, 37 por malos tratos según o artículo 153 do CP, 5 casos por lesións e malos tratos según o artículo 173 do CP, e finalmente, os 5 casos restantes responden a quebrantamentos de condena.

Outro dato recollido polo informe pon de manifesto que do total de denuncias presentadas, 41 correspondense con mulleres de nacionalidade española, e e 7 afectaron a mulleres de nacionalidade extranxeira.

O Xulgado decretou o sobreseemento en 13 casos, por non resultar xustificada a perpetración do delito.

Finalmente, neste informe de 2017, e dos datos que difunde o Consello Xeral do Poder Xudicial, despréndese que 4 persoas foron enxuizadas por violencia de xénero, dúas foron condenadas e as outras dúas resultaron absoltas.