Os socialistas de Leiro propoñen exonerar aos veciños e que sexa o concello quen asuma o incremento de taxas municipais

15, Novembro 2012

Presentaron unha serie de medidas no plen da corporaicón municipal "para que a veciñanza non se vexa perxudicada  pola suba de taxas  de agua, lixo e alcantarillado". O Grupo socialista propuxo o grupo de goberno, que fora o Concello o que se fixera cargo de abonar a suba do IPC 3,4 % das diferentes taxas, para que asi non repercutira tanto nos bolsillos das familias.

 Os socialistas , a través do seu portavoz Manuel Rodríguez, explican que "os cidadáns de Leiro teñen que soportar a suba do IVE, asi como o novo canon de auga aprobado pola Xunta de Galicia o 22 de xuño de 2012, e o  coeficiente de verquido que lle vai a supoñer pagar máis dun 140%, sendo os da empresa concesionaria os únicos que van a sacar tallada deste asunto".

Rodríguez continua decindo que ademais das medidas mencionadas anteriormente se lle propuxeron outras tales como as de lineas de bonificación dun 30% para discapacitados, pensionistas, xubilados e familias numerosas que non poideran sobrepasar os 680 € de renda , e 916€ o que é o nucleo familiar, e un 10% de bonificación para os desempregados do concello.

Por último o portavoz dí que "todas estas medidas foron rexeitadas polo grupo popular e denuncia a falta de sensibilidade ante as situacións de necesidade que están a padecer os cidadáns neste momento de crise económica , invirtindo os cartos na mancomunidade do Ribeiro que é o verdadeiro cancro que está levando a ruina o concello, xa que o goberno municipal aprobou unha modificación de crédito de 68.000€ para a mesma facendo un total de 226.000 € máis do 30% do presuposto municipal".