A restauración e o transporte, á cabeza dos grupos ocupacionais con mellores perpectivas laborais na Comarca

27, Decembro 2018

Asi o pon de manifesto o informe sobre "Saídas Profesionais Comarcais" que ven de publiciar a Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, un estudo "comarcalizado" que nos mostra os grupos ocupacionais con mellores perspectivas laborais na comarca do Carballiño.

Trátase dun informe que se se recolle a ocupablidade laboral en función dos principais nichos de inserción laboral en cada comarca, agrupados en tres niveis, que son os de ocupabilidade laboral moi alta, ocupabilidade alta e ocupablidade media.

>>OCUPABILIDADE LABORAL MOI ALTA:

• Camareiros asalariados

• Condutores asalariados de camións

• Axudantes de cociña

• Cociñeiros asalariados

• Auxiliares de enfermaría hospitalaria

• Monitores de actividades recreativas e de entretemento

• Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes

• Coidadores de nenos en gardarías en centros educativos

>>OCUPABILIDADE LABORAL ALTA:

*Empregados domésticos

• Peóns de obras públicas

• Traballadores dos coidados persoais a domicilio

• Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio natural

>>OCUPABILIDADE LABORAL MEDIA:

• Vendedores en tendas e almacéns

• Operadores de serradoiros, de máquinas de fabricación de taboleiros e de instalacións afíns para o tratamento da madeira e a cortiza.

• Peóns forestais e da caza

• Soldadores e oxicortadores

• Condutores de autobuses

• Chapistas e caldeireiros

• Panadeiros, pasteleiros e confeiteiros