Un Concelleiro do PP de Boborás promove un partido político de ámbito local

6, Abril 2011

A nova formación política foi presentada no rexistro de partidos políticos do Ministerio do Interior por 3 promotores, presentado a acta notarial da súa constitución e fixando o domicilio social na localidade de Cameixa, no Concello de Boborás. O seu ámbito de actuación será local, e a idea dos promotores sería participar nas eleccións municipais do 22 de maio no Concello de Boborás, para o que terán que presentar a correspondente candidatura ante a Xunta Electoral, unha vez que se abra o prazo legal, o feito de estar constiuido como partido político facilitaría a tramitación para presentarse ó proceso electoral, que sería máis complexo no caso de ser unha candidatura independente. Según pudo saber Cope O Carballiño, entre os promotores do novo partido figura José Benito González Trigás, actúal Concelleiro do Partido Popular na Corporación Municipal de Boborás.