Xuvencos queda este ano sen Festa das Mudaciós, a comisión comunica que as rifas vendidas para o sorteo seguirán vixentes.

4, Maio 2020

Trátase dunha manifestación relixiosa e festiva única na nosa comarca, que abrangue dous domingos consecutivos, o segundo e terceiro do mes de Maio.

Unha tradición propia da parroquia de Xuvencos, no concello de Boborás, e consiste no intercámbeo das imaxes de Sta María de Xuvencos, que se leva ata a capela de Boborás, mentres que dende esta capela múdase a Sta. Isabel ata a igrexa parroquial, esto acontece o segundo domingo de Maio, mentres que ao seguinte cada imaxe en procesión regresa á súa respectiva ubicación.

Cada catro anos, esta Festa das Mudacións acolle a Danza de Xuvencos, unha das máis antigas de Galicia, pénsase que pode ter a súa orixe nas danzas gremiais da idade media.

Este ano, a crise sanitaria provoada polo covid-19 suspende a súa celebración. Por este motivo, a comisión de festas comunica a todas as persoas que colaboraron adquirindo rifas para o sorteo que estaba programado, que non se desfagan das mesmas, xa que continuarán tendo vixencia cando poida levarse a cabo este evento, o que se anunciará oportunamente.