Mais Fontela-Maside

18, Outubro 2021

Quen anteriormente nesta sección se queixaba do que  está permitindo o concello de Maside dende fai anos, no poboado da Fontela,  expresa o sentir maioritario dos masidaos, que, sexa por "buenismo", ou por ser políticamente correcto, non se acostumbra a manifestar públicamente. Non vaia ser que incurramos en algún acto ou opinión contrarios a un colectivo disque "desfavorecido".

Uns por outros, foise mirando para outro lado e a día de hoxe, o que acontece no poboado é unha vergoña:

A todo o que denunciaba o copenauta anterior, poderíanse añadir varios despropósitos máis, como a cantidade de basura que se acumula polos arredores, os cans que campan ás súas anchas e invaden a carretera cando lles peta, sin que absolutamente ninguén se faga responsable dos danos que provocan,  as queimas de cable, a utilización de farolas para instalar ata tres receptores de internet, a inutilización da señalización  viaria vertical...

Algo que chama a atención cando se circula pola zona de noite, é a cantidade de chavolas que permanecen iluminadas, a pesar do elevado custe da luz.que parece non inquedar aos despreocupados habitantes.

En fin. Parece ser unha batalla perdida. Eso si, o resto dos masidaos debemos seguir pagando IBI, licencias, tasas, suministros e demáis puntualmente, porque non somos un colectivo desfavorecido.