PRESION AUGA MASIDE 1.8 BARES

3, Agosto 2022

Parece mentira que un chegue a casa de traballar e suar todo o día e se queira dar unha ducha pra cear e descansar e se tope que o termo so ten 1.8 bares de presión de entrada da acometida xeral.

Entendo que hai escaseza de auga por levar tanto tempo sen chover, pero non se soluciona baixando a presión de auga da acometida xeral, e moito menos as 22:30 horas.

Sanxenxo ven de pechar as piscinas municipais polo mesmo motivo pra aforrar. Aqui pechar a Rañoa nin se contempla, debemos ser  un pobo máis turístico ca Sanxenxo. É máis importante estar refrescandose (quen poda) na Rañoa que darse unha ducha na casa ou por a lavadora. Porque os mortais traballadores facemos esas cousas despois da xornada de traballo, e non a rematamos e chegamos a casa coma os funcionarios.

Aquí seguimos vendo como a xente segue enchendo as piscinas, regando a horta e o cespede e lavando coches na rua  con total impunidade... ou somos todos cegos ou miramos pra outro lado.