Abandono do noso patrimonio cultural

30, Xuño 2020

Estamos ante un bo exemplo, tal como podemos observar nas fotos que acompañan a información do estado no que se encontra o mosteiro de Lobás, un bo exemplo do que é a deixadez e a desgaña polo noso patrimonio cultural. Deixadez e desgaña por parte dunhos e doutros, de todos, cando non somos capaces de respectar o noso patrimonio mal futuro temos. Por certo, a poucos metros do mosteiro temos outro bo exemplo, o castro, o único que temos no concello.