AGORA XA NON TE ATENDEN NIN POR TELEFONO

14, Outubro 2023

Bos días a todos, o Martes 10 de Outubro pedin vez pa recetas no ambulatorio de Carballiño, e dironme po Venres as 5 da tarde, ( hai máis de 2 anos que non teño médico de cabeceira) pois ainda estou esperando que me chamen.  Por se fora pouco vou a farmacia pa ver se más dan pagando,  e nada, teñen que ser con receta, enton o que fago é volver a pedir vez po Luns 16, e resulta que me dan vez po Jueves 19 de outubro, e agora  que fago tantos dias sen médicamentos.

Eu non entendo que fan as persoas as que votamos pa que miren polo ben do pobo, pa que loiten por uns servicios dignos, por unha atención de calidade, creo que como ciudadanos do Carballiño merecemos que se nos respete como seres humanos que somos.

Estamos dando un paso pa diante e vinte pa trás, falan de facer un AMBULATORIO NOVO e non hai médicos, e os poucos que hai non cumplen cas suas obligacións,   xa sexa  por deixadez, ou por estar saturados.