Auditoria, transparencia e publicidade das contas públicas

12, Marzo 2012

Como calquera, eu teño a miña propia ideoloxía. Quen dí o contrario 
creo que minte. Pois ben, quero tentar facer un exercicio de profilaxis e 
manterme equidistante no relativo aos resultados da auditoría no 
Carballiño, espero ter fortuna, e se alguén cré que as miñas opinións 
son sesgadas, por favor que me corrixa, porque a miña intención é a 
contraria.

Estase a producir unha discusión bizantina sobre as conclusións da 
auditoría, na que o Goberno local, e dicir os do PP, din que a débeda é de 
6.8 millons aos que hai que prestar especial atención, como problema 
arrastrado outros 3 millóns cuxos dereito de cobro xa prescribiron. Pola 
outra banda o ex alcalde, Carlos Montes, do PSOE, dicía que a débeda era de 
1.8 millóns, e o señor Fumega, do PSOE, dicía que era de 2.5 millóns, e 
despois da auditoría non se coñece a voz oficial do PSOE sobre a cuantía 
da débeda. Tras facer a auditoría, o BNG dí que pra eles o resultado é de 
1.2 millóns de euros. E os datos públicos que temos os ciudadáns da 
débeda viva recoñecida por Intervención no ano 2010 no Ministerio de 
Economía e Facenda, é lixeiramente superior aos 4 millóns de euros.

Sinceramente, non podo entender cómo poden producirse discrepancias tan 
siñificativas nalgo tan obxectivo como son os números.

Señores e señoras representantes do pobo do Carballiño, señores e 
señoras do PP, do PSOE, e do BNG. Están dando todos vostedes unha imaxen 
de-sas-tro-sa. E digo todos, porque están privando o pobo de coñecer os 
resultados dunha auditoría que foi pagada cos nosos impostos, e de igual 
xeito que as contas teñen que ser publicitadas e coñecidas "erga omnes" 
porque por elo son públicas. Publiquen vostedes o texto íntegro, porque é 
o único xeito de coñecer cal foi o resultado real da auditoría.

¿Por qué ningún?, repito por activa, por pasiva e por perifrástica 
¿POR QUÉ NINGÚN TIVO A DECENCIA DE FACER PÚBLICO O RESULTADO ÍNTEGRO? 
¿Por qué están todos, repito todos, estafando a soberanía popular que foi 
delegada na vosa representatividade? É radicalmente falso que o pobo non lle 
interese coñecer estes datos. Pois sí señores e señoras, ao administrado, 
o que mais lle interesa é coñecer a xestión  dos cartos que co seu 
sacrificio pagan coa obriga impositiva. Quen quera dicir o contrario está a 
tomar o pelo á xente. E do que se desprende das declaracións que estamos 
sufrindo os veciños, de todos os nosos representates, todos vostedes están 
por baixo da media de entendemento da veciñanda do Carballiño no que atinxe 
aos aspectos das finanzas públicas. Recapitulando: Deixen de tomarlle o pelo 
á xente, e publiquen o resultado íntegro da auditoría que é a sua obriga, 
de todos vos.