Avda de Compostela : Suma e sigue...mal

28, Xuño 2010

Unha vez máis, o pasado venres de madrugada, a iso das tres da mañá, 
empezou a chover. Non pasaron nin dez minutos cando os sumidoiros que hai a 
altura da rúa Piñor, mais ou menos a altura do número 56 , escomenzaron a 
expulsar auga sucia para fóra, anegando parte desta "ilustre avenida", cos 
conseguintes problemas para os veciños. Aínda non se fóra o cheiro e a 
porquería, cando caen outras catro gotas o domingo a iso das seis, e a mesma 
historia...a inundarse todo unha vez máis, e a volver a limpar. E 
pregúntome: si nós pagamos impostos, que polo que escoito van a subir, 
¿acaso non temos dereito a que se arranxe dunha vez esta chapuza que se nos 
fixo coa reforma desta rúa?, ¿hai que esperar ás eleccións para que se 
faga algo?,Si ocurre unha desgracia, xa que os peóns non saben por dónde ir 
con todo anegado e os vehículos pasan igual, ¿quén é o responsable?.Non 
se olviden de que por esta avenida pasan todos os autobuses escolares do 
pobo. Esta rúa sempre estivo deixada da man de Deus. Non hai quen limpe os 
sumidoiros, que están atascados. Cando pasa a máquina que limpa , seica 
tén orden de non  parar nesta zona. A rúa esta sucia. Menuda imaxe para 
todos os que veñen por esta avenida , que son moitos, xa que é unha das de 
máis tráfico da vila. Seguro que para a festa do pulpo a limpan e ata o ano 
que ven. Por favor, espero que algún político de BEN, faga algo por estos 
veciños, que aínda que son poucos, merecen vivir tranquilos cando caen 
catro pingas, porque O Carballiño non é só a rúa do centro . E senón que 
nos deixaran como estábamos, que alomenos podíamos descansar cando orballa 
. Gracias.