as barriadas

16, Febreiro 2020

Vale para algo ese chiringuito?

Vou faceer un escrito ao Valedor do Pobo para a disolución deste organismo.

Que acontece cos poboados xitanos que teñen todo que dñá noxo. Podía facer algo neste aspecto o valedor/a

boa tarde