BASTA XA!! A MANIPULACION DOS SINDICATOS NA PLANTA DOS EOLICOS

30, Abril 2019

Como traballor@ da factoría dos eólicos do Carballiño, quero denunciar publicamente a manipulación esaxerada e partidista que estan a facer os sindicatos a prol duns intereses que na miña opinión pouco teñen que ver con esta factoría.

Unha empresa con más de 300 traballadores na nosa comerca, moi falla de traballo, estaselle a esixir polos debanditos sindicatos unha subida salarial por riba do 20% , nunca vista nin nas tan famosas folgas do naval en Galicia nas decadas dos 80 e 90, por outra banda cando por parte da empresa se esta ofrecendo unha subida xa importante premiando a produtividade e por suposto o non ausentismo laboral, por certo dato do que non falan os sindicatos sendo nesta factoría moito maior da media do sector na comunidade,non aceptan dito acordo e para mais incredulidade propoñen unha folga xeral indefinida sen consultar por votación aos traballadores, e o máis inportante sen reparar no dano que van a causar a moitas familias economicamente.

Polo tanto, e para rematar esto xa non é unha denuncia senon unha revindicación, somos moitos os que non estamos dacordo con esta folga, enton deixemonos de medos e digamos BASTA XA, senon pola contra só nos quedara recordar a gran Rosalía:

«Adeus rios, adeus fontes, adeus regatos pequenos, adeus vista dos meus ollos non sei cando nos veremos....»