Ben por alternativa veciñal

3, Xullo 2018

Xa era hora de que alguén dixese a verdade da situación de este concello. E a rpt e os presupostos son a día de hoxe unha arma de ataque do partido que goberna. Dende os tempos de Pachi entra neste concello xente sin aprobar unha oposición nin ter as veces os méritos que lles corresponde. E claro, chega con ser amigo de fulanito, fillo de menganito ou coñecido de pascualito. E asi nos vai. Nin pp nin psoe nin aquela aberración de goberno que houbo de bipartito psoe-bng loitaron pola legalidade do acceso a estas plazas de traballo. Xa era hora de que alguén neste pueblo dira un paso adiante neste sentido. Non gustara a xente que claro estan ahí traballandoa sabendas de que ese puesto de traballo non o conseguiron polos seus esforzos, polo que estudiou ou polos coñecementos ou aptitudes que ten. Conseguiuno por que o meteron ahí. Enton ese posto de traballo non é de ese traballador, e do político de turno que o puxo ahi. E sei do que falo. Son funcionario dende hai mais de 15 anos e no seu momento os que non tiñamos padriños e quixemos traballar para o estado tuvemos que pasar unha oposición. Estudiar a constitución, a lei das administracions, a lofage, e outras mais para poder optar a esa plaza. Agora quen tiña un padriño ou un coñecido non necesitaba esforzarse nada. Asi estamos en Ourense. Vexan a Baltar pai e a Baltar fillo. Vexan a concesión da cafeteria Central. Vexan os traballadores que meteu Pachi. Vexan os que entraron na diputación. 

No Carballiño recollemos esa mesma cosecha que comenzaron a sementar fai 30 anos e que seguimos a padecer. Canto tempo fai que non hai unha oposición para o concello ? 

Canto se gasta do presuposto ao ano en sueldos de estes funcionarios/amigos e traballadores?

Dos mais de 130 traballadores do concello cantos aprobaron unha oposición?

Por que non contestan a todo esto os gobernantes de turno? Que intereses hai en deixar ahi a eses traballadores? E eses traballadores son conscientes de que estan ahí por que alguen os puxo e deben ese favor? Un favor que terán que devolver tarde que cedo.

Se saben que están por meritos propios e por capacidade propia non teñen de que preocuparse. Pero saben que non. Que estan ahí por que os puxeron. Non nos engañemos. Así vai todo. Con favores e amiguismos. A resquicia que presenta esta reclamación de alternativa veciñal e un secreto a voces que ningún partido nin ningun politico quixo ata o de agora falar en alto. Todos están untados. Non e aprimeira vez que alternativa da no clavo. O partido de Bernardo non sempre ten moita vistosidade nos medios nin se lle da moito creto, ameazan con axustizar as ilegalidades pero nunca fan nada. Esta vez si cumpliron, e con creces. Esta vez Bernardo fai o correcto. 

Denuncian o que todos sabemos. Que o concello hoxe e a nova oficina do inem. O que todos aceptamos e vemos como normal. pois neste caso teñen razón. A legalidade é o primeiro.

Bravo alternativa.