Camiño de acceso a O Barón de Seoane

15, Outubro 2022

Quería enviar esta denuncia dado a que na zona de o Baron de Seoane donde está a antiga fábrica EMBEN de estructuras de hormigón para pontes pasa unha carretera a sua beira e o lado dereito da coas suas intalacions e ali casi todos os dias ven alguen da propiedade a mirala ou facerlle algún mantemento pero aunque xa os avisei seguen na misma e con isto quero decir que cando pasamos cos coches para casa pegannos as silvas nos coches porque non limpan nada e chegan ata o medio do camiño e do outro lado pola parte do concello parece que esa carretera non existise porque tampouco a desbrozan case nunca e cando asfaltaron pola zona de seoane asfaltaronlles todas as carreteras e esta que estou a falar nada e eso que e a que mais usamos os do pobo, tamen aproveito a decir que no fondo de esa carretera que hay que ceder os que veñen de donde o Ojea hai un espello polo cal non se ve nada xa que esta moi vello o cristal e e imposible ver algo.