Casas de RENFE

16, Novembro 2021

A opción que propón Podemos paréceme idónea dende o punto de vista técnico, así e todo é paradóxico que Podemos propoña esta iniciativa que traería consigo o desahucio das familias que viven Alí. Supoño que en Podemos non se percataron desta situación. Deben rectificar.

Saúdos