Centro de Saúde

10, Decembro 2019

Andan os políticos locais a voltas coa demanda de construcción dun novo centro de saúde no Carballiño, discuten se o máis convinte sería unha ampliación do actúal ou mesmo a construcción dun de nova planta, esto da megalomanía dos políticos, incluso dos locais, non é ningunha novidade.

Eles andan o seu, a ver quen chega máis lonxe, e moitas veces mostran incluso un sorprendente descoñecemento das demandas reais da cidadanía á que afirman representar.

Unha mostra máis e o que acontece no dia a dia no centro de saúde do Carballiño, con ducias e ducias de vehículos de usuarios e pacientes que non teñen onde aparcar, e que se encontran con barreiras arquitectónicas que dificultan o acceso, e xa dentro, co que se encontran calquera día se o seu médico ten unha urxencia é con que ten que irse co paciente a Ourense ou saír a atender unha emerxencia por un accidente, ou unha urxencia domiciliaria... e o que agarda o seu turno, e non sexa urxente, o que lle toca é marchar para a casa e pedir cita para outro dia, esto ocurre cada dia pola mañás, porque o PAC de urxencias funciona de 3 da tarde en adiante.

O Carballiño necesita un médico para atender as urxencias polas mañás, ésta sí é unha demanda real, ésta sí é unha necesidade urxente, como tamén o é pediatría polas tardes, e a mellora de equipamento en xeral, tanto no centro de saúde como no PAC, para que os facultativos poidan desenvolver o seu traballo cos medios que precisan.

Esto é o prioritario, céntrense, e esixan aos responsables sanitarios o que realmente é importante para todos nos.