Concello e bus

19, Abril 2024

E unha vergonza, que no Carballiño, non haxa bus nin a Santiaho, nin a Vigo  e teñamos que levar a Ribadavia ou a ourense os mozos, ou a quen queira ir. Parece que todo ten que pasar por Ourense. 

Vaise enchendo a boca de ser o segundo concello en habitantes e da afluencia de turismo mo pulpo. 

E un concello deixado , abandonado, sen opcions, nin de transporte, nin de ocio, nin de infraestructuras, nin de nada. 

Ahora hasta nin de oposicion. 

Parece que volvemos o blanco e negro, procesions, orquestas de verbena, futbol e negocios que abren e pechan...ata o grupo de goberno tiñe de gris o pobo .

A seguir asi e so quedaran os gatos.