Concerto na Praza das Monxas

13, Setembro 2010

SEÑORA CONCELLEIRA DE CULTURA, PARECELLE NORMAL, Ë A UNHA DA MAÑA E LEVO 
DOUS DÍAS SEN DURMIR. PENSO QUE ESTE TIPO DE MÚSICA NON SE PODE POÑER 
NUNHA PLAZA DONDE NAS VIVENDAS A XENTE QUERE DORMIR.
EU MAÑA TRABALLO ¿E VOSTEDE?.