Condicións terceiromundistas da rúa O Testeiro

14, Maio 2010

QUERO DENUNCIAR A SENSACIÓN DE SER RESIDENTE  NA RUA TESTEIRO ( O 
CARBALLIÑO)
SI SI, AINDA QUE PAREZA INCREIBLE, A RUA TESTEIRO PERTENCE Ó CARBALLIÑO E 
NON A UN POBO REMOTO POR DONDE SÓ TRANSITAN CARROS DE VACAS E GANDO.
NO ANO 2008 TRASLADAMONOS A VIVIR ALI ( CHEOS DE ILUSIÓN E CRENDO NAS 
PROMESAS DE URBANIZACIÓN  DA CUPULA DO CONCELLO) OS VECIÑOS DO NUMERO 14 E 
ATOPAMONOS COA SORPRESA DE QUE A CALLE ESTABA CHEA DE BURATOS (TOTALMENTE 
INTRASITABLE), SEN ALUMEADO PUBLICO E SEN RECOLECTORES DA BASURA.
A COMUNIDADE DE VECIÑOS TESTEIRO 14 PUXO VARIAS RECLAMACIONS NO CONCELLO E A 
DIA DE HOXE ( 14/05/2010) A SITUACIÓN, LONXE DE MELLORAR, EMPEOROU.
HOXE POR HOXE, É PRACTICAMENTE IMPOSIBLE O ACCESO, BEN SEXA ANDANDO BEN SEXA 
EN COCHE. A RUA ESTÁ TOTALMENTE DESFEITA E CANDO CHOVE A SITUACION, 
LÓXICAMENTE, EMPEORA.
ADEMAIS DE TODO ISTO, CABE RESALTAR QUE, PARTE DA VIA PÚBLICA ESTÁ CUBERTA 
POLAS INSTALACIÓN DO PRECASA.
SI, AINDA QUE PAREZA DE PELICULA, CUBRIU CON CHAPA A CALLE PARA PODER ACCEDER 
AS SUAS INSTALACIÓNS E,TODAVIA MAIS INCRIBLE, É QUE O CONCELLO LLO 
PERMITIRA ( POR ALGO SERÁ SUPOÑO) A PRIMEIRA VISTA SEMELLA  QUE SE TRATA 
DUNHA PROPIEDADE  DO PRECASA, PERO REALMENTE, É VIA PÚBLICA ( CONFIRMADO 
OFICIALMENTE POLO CONCELLO Á COMUNINADE).
POR TANTO, NON LOGRAMOS ENTENDER PORQUE DESPOIS DE CASE 2 ANOS, O CONCELLO 
NON TOMOU MEDIDAS PARA SUBSANAR OS DESPERFECTOS E URBANIZAR A RUA. NON 
QUEREMOS PENSAR QUE HAXA OUTRO TIPO DE INTERESES ESCONDIDOS.
O MAIS ABUSIVO É QUE PESE A SITUACIÓN DA RUA, O CONCELLO TEN A DESFACHADEZ 
DE RECLAMARNOS A TASA DO LIXO. (PERO DONDE ESTÁ O CUBO DA BASURA NESTA 
RUA??????)
REMATANDO, SOLICITAMOS A QUEN COMPETA: PAVIMENTO DE RUA, ALUMEADO E 
RECOLECTORES DE BASURA.