Contendores a rebordar en Boboras

25, Maio 2024

Boboras e certo que mellorou nalgunhas cousas nos últimos anos pero por desgracia hai cousas que siguen e seguirán así de mal, os contendores en moitos pueblos bordan día si e día tamen, cobrar cobran e non pouco polo lixo pero o servizo e bastante mellorable, os contendores moitos están rotos e sucios.