Danos na ponte das Poldras de Leiro

14, Xaneiro 2020

Desde o gupo municipal do BNG de Leiro vimos manifestar e denunciar, por este medio, a situación actual da ponte das Poldras de Leiro.

A mesma, cedeu dos seus pilares de carga, causando unha focha de importante consideración.

Alén disto, perdeu unha das pezas que a conforman.

Por isto todo, vimos de introducir un escrito no concello pedindo explicacións ao alcalde do municipio.

Esiximos que fique claro que aconteceu, quen foi o causante de dita situación e que se especifique que medidas vai tomar o concello para a súa restauración.

En Leiro a 14 de Xaneiro de 2020