De SOS O Carballiño sobre os danos na Veracruz provocados polo lume do espectáculo da Cabalgata de Reis

9, Xaneiro 2019

Dende SOS O Carballiño queremos denunciar a irresposabilidade da Alcaldía de O Carballiño.Permitindo a tirada de fogos pegados a Igrexa da Veracruz.

Despois do acto do día 5 que precedeu a cabalgata de reises.Podense observar a simple vista,as pegadas do fume na pedra da Igrexa.

Pedimos responsabilidades OS Organizadores de dito acto que se subsanen o mais rápido posible os danos causados.E preguntamonos se houbo un estudio previo das posibles consecuencias de achegar o lume tan pretó da pedra,así como se se solicitaron OS permisos correspondentes a patrimonio para a tirada do fogo.Pois estamos a falar dun monumento catalogado.

Dende a plataforma pedimos seriedade e responsabilidade a aqueles que nos gobernan,cansos da improvisación a que nos teñen acostumados.