Descarado trapicheo

4, Setembro 2009

Gustaríame denunciar o constante trapicheo de drogas que se leva a cabo na 
esquina das rúas Calvo Sotelo e Xulio Rodriguez Soto dende fai unhos meses. 
Este é totalmente descarado e lévase a cabo durante todo o día. Espero que 
as autoridades fagan algo o respecto, xa que esta e unha zona escolar, e 
está a piques de comezar o curso.