Dunha cafetería

24, Outubro 2020

Este pasado venres falouse dando a entender que algunhas cafeterías do pobo estaban a facer a picaresca abrindo para levar. Pois para que quede claro:
As cafeterías poden servir a domicilio ou para levar porque se consideran locais de restauración según o DOG. E según o DOG do mércores permítese sevir a domicilio ou para levar ós locais de restauración.
https://ceav.info/common/contenido/documentos_legislacion/dec_108-2006_g...
DISPONGO:
Capítulo I
Disposiciones de carácter general
Artículo 1º.-Ámbito de aplicación.
Quedan sujetos a lo dispuesto en este decreto los establecimientos de restauración situados en Galicia y clasificados en los siguientes grupos:
1. Restaurantes.
2. Cafeterías.