A empresa Prethor pechou as súas portas. ¿Alguén sabe algo máis?

10, Agosto 2009

Non sei se alguén se enterou de que Prethor pechou, ou máis ben mandou a 
tódolos traballadores á rúa. ¿Cesou realmente a actividade? ¿Cales foron 
as causas? A empresa recibirá subvencións, ¿que pasa agora con elas? ¿É 
certo que só deixaron un operario para manter as apariencias e que non se 
peche a nave? O grupo Punetes é un dos adxudicatarios no concurso eólico e 
tiñan plans para construir novas infraestructuras na planta do Carballiño, 
¿que pasa con eses plans? ¿Despiden ós traballadores para contratar novos 
operarios menos custosos para a empresa cando comezen coa nova actividade? 
¿Que se sabe disto no Concello do Carballiño? ¿Que opinan do tema? Gracias