Entorno da Veracruz

19, Marzo 2012

Fai dous anos que se iniciaron as obras no entorno da Veracruz. Fai máis dun ano que se paralizaron ditas obras. Nesa época creouse unha plataorma que dicia defender a obra de Palacios.  Onde están agora ?, acaso  
están de acordo ca situacón actual do entorno do templo ?, por qué no  se manifestan agora ? ou é que están de acordo co resultado obtido ?. Aí se Palacios levantara a cabeza !!!!