A falacia dos superávits "progres"

13, Febreiro 2018

Ven sendo unha norma moi extendida o vicio dos politicuchos que falan como loros do saneamento das súas contas, o que según eles  lles permite até baixar o tipo impositivo do IBI, e bla bla bla. En primeiro lugar, pra desenmascarar estes impostores é preciso diferenciar o que é déficit/superávit, con respecto o que é débeda.

O déficit versus superávit, é o resultado negativo (no caso do déficit) ou positivo (no caso do superávit) dun exercicio. Pola outra banda, a débeda é a acumulación de resultados negativos de todolos exercicios, que non compensaron os resultados positivos de algún/hos exercicio/s.

Creo que até aquí é fácil de entender. Continuemos ¿Cando tes un superávit nun exercicio? Moi fácil, cando tes máis ingresos que gastos. E aquí é onde temos que falar dos impostores ¿Por qué? Porque o HIPOTÉTICO superávit que tiveron nos tres derradeiros exercicios non é conseguencia dunha racionalización do gasto. É consecuencia, ¿adivinan de qué? DO CATASTRAZO!!!! Máis ingresos pra eles cortesía de Montoro. A xentiña é a que financiou o gasto desmedido mediante a carga fiscal: CATASTRAZO.

O Sr. Montoro foi incrementando en todos os concellos de España o pago do IBI mediante os coeficientes correctores que saían publicados cada ano nos PGE. Non é que Montoro sexa moi xeneroso e quixese salvar aos concellos das súas débedas abismales, é que él tamén pillaba cacho, porque ó corrixir ó alza as bases reguladoras, o impostos estatales como Imposto de Transmisións Patrimoniales e Actos xúrídicos Documentados, IRPF, ou Imposto de Sucesións e Donacións, veríanse incrementados.

Poñamos un exemplo práctico pra que ninguén se perda. Falemos de Maside. Temos aquí a gráfica da débeda do Concello. Di o alcalde ( o mesmo que di o do Carballiño) que o superávit permite unha baixada do tipo impositivo do IBI ¿Onde está o superávit? Maside segue tendo débeda. Quizáis, e tan só digo quizáis, o aspìrante a Zapatero, ese reporteiro dicharacheiro que nutre o diario La Región, poda explicar esta falacia.

Fixémonos no ano 2011. A débeda de Maside (hipotética) que figuraba no MEH, era inferior a 100.000 euros. De repente supera os 600.000 euros a partir do 2011 ¿Non terá algo que ver o Plan de Axuste que fixo que as débedas gardadas no caixón aflorasen? O Plan de Axuste foi duro, pero Montoro veu coas regalías. Inventou os coeficientes correctores do IBI. Máis ingresos para él e para os concellos.

E a actual débeda actual de Maside é de 296000 euros ¿Onde está o superávit? Se é certo que neste ou en algún exercicio houbo superávit, ¿non será polo catastrazo? E empregouse, como non podía ser doutro xeito, en amortizar a débeda alarmante.

En definitiva, aspirantes a Zapatero e demáis tropa, claro que calquera pode errar. Pero mentir como bellacos con respecto a hipotéticos superávits dos mundos da progresía charlatana, é algo máis que errar, é tentar tomarlle o pelo á cidadanía. Pode que os charlatáns descoñezan que o IBI é un imposto que se devenga a 1 de xaneiro. Polo tanto, prometer baixadas do tipo impositivo no ano 2018, non só é un disparate, senon o traxe que caracteriza á charlatanería progre de medio pelo. Pra que eso poda ser certo, tiñades que aprobalo no 2017.

SE CRITICADES A MONTORO E O SEU CATASTRAZO, NON OCULTEDES QUE O HIPOTÉTICO SANEAMENTO DAS VOSAS CONTAS NON VEU POLA VOSA XESTIÓN, SENON PRECISAMENTE POLO CATASTRAZO. HAI QUE ESTAR ÁS DURAS E ÁS MADURAS