FUMEGA E AS TERRAZAS

5, Setembro 2019

Escoitei o señor alcalde Fumega falando na cope das terrazas e de que tiña queixas de ruidos. Este home tomanos o pelo demasiado a menudo. Igual non sabe que e o alcalde e hay que llo recordar. El e o que ten que facer respetar a ley e cumplir o que dixeron. Grazas a Bernardo aprobouse que todos os bares iban ter no cristal un cartel co numero de mesas que teñen pero non interesa cumplilo. Supoñemos que porque moitos concelleiros teñen intereses en locales de hosteleria e asi cada un ocupa o sitio que lle da a gana e cerra a hora que lle conven unha vergonza.