Invitación a pechar

13, Maio 2020

Está visto que este goberno está invitando os que temos un comercio a pechar, xa que non sendo asi non se entende esta ultima decisión de prohibilas en tendas e permitilas en venda on-line, o que descaradamente nos perxudica mentres se beneficia as grandes cadenas, e nos a quedarnos coa roupa despois de estar dous meses pechados ¿e que facemos agora con ela? esto é a gota de auga que colma o vaso, por máis que un queira seguir intentandoo, asi é imposible, pouco ou nada saben do que manter un comercio no Carballiño como supoño en calquera outra vila ou cidade, falan de evitar aglomeraciós, saberán eles do que falan, instalados nos mundos de yupi. Pero ademáis, se temos limitación de aforo do 30% ¿qué aglomeración imos ter? Ou rebaixas para todos ou para ninguén.