Lei de dependencia

3, Abril 2012

Álguén sabe como está o asunto da Dependencia xa que a solicitamos para un familiar fai aproximadamente 2 anos e estamos cansos de dar voltas, e dicir, informe para aquí e informe para alá, pero nada de nada. Gustaríame saber como está este asunto, xa que agradería a Xunta de Galicia que si non ten cartos pola crise pois que nos digan claramente que van paralizar a lei durante un tempo ata que a economía se recupere e que non nos mareen con papeles para arriba e para abaixo e máis en asuntos tan sensibles como este.
un saúdo