Lino xa se botou a un lado. Agora toca que Pachi faga o mesmo. Polo ben do Carballiño

12, Febreiro 2024

So así poderemos ter moción de censura PP-Espazo Común.

Sen egos persoais O Carballiño tera un goberno de progreso e avanzará. 

Agora e cando se vai ver quen de verdade quere O Carballiño.