Más presencia policial

5, Xullo 2019

Son un ointe fiel da emisora. Meus parabéns na labor que facedes.

Quería facer un inciso neste meses do verau para chamar a atención das autoridades pra que teñan máis presencia policial principalmente polas noites. Son meses de moita festa e a imaxen do Carballiño ten que ser boa, principalmente de todolos forasteiros que veñen a pasar o verau na nosa vila.