MESMA TIPOLOXIA CONSTRUCTIVA DO RIO NO AMBULATORIO

8, Xaneiro 2023

Mesmo río, mesma tipoloxía constructiva de canalizar o paso dun río baixo estrada con 3/4 tubos de fibrocemento en paralelo que non teñen capacidade de paso para semellante caudal de auga. Resultado, efecto presa ata que reventa todo porque o dique que fai o camiño ou estrada  non soporta tal presión de auga o mesmo tempo que ablanda o terreo. A única diferenza é que no ambulatorio a estrada está asfaltada, e máis ancha e aguanta máis e somentes baixou de cota sen chegar a desaparecer. Tal e como é a confederación hidrográfica cos permisos e licenzas, gustariame saber quen permitiu facer iso. Non creo que haxa que estudar moito para darse conta delo.