Ningún respeto polo medio ambiente

19, Agosto 2019

Hai xa algún tempo, bastante puiden comentar co Alcalde do Carballiño o problema que ocasionan os vertidos das pulpeiras , os días de feira, nas alcantarillas de augas pluviais. Un problema tanto medioambiental, pois eses vertidos deberían ir ò río, xa que son de pluviais, un problema de cheiros e suciedade o quedar os resíduos pegados òs tubos e unha imaxe e un exemplo penoso para todos aqueles que o ven. A resposta do señor alcalde veu sendo unha cousa tal que “ boh, xa, é un problema de vello. E que lle fas? Xa baldeamos despois das feiras, é un problema complexo e difícil de solucionar.... hai que mirar..... a xente e que tamén é a os...” todo esto con tono comprensivo e de boa xente. 

Pero o caso e que dende aquela correu o tempo e seguimos nela. E a maiores cundiu o exemplo, ahora xa se pode ver os churreiros botando o aceite nas rejillas de pluviales..... e o concello segue a mirar para outro lado. 

O tema das feiras comeza a ser sangrante, cada un fai o que lle peta, non recollen o lixo, verquen nos sumidoiros, contenedores cheos e encima das aceras dias despois, rúas cheas de terra dos productos agrícolas...

O Carballiño a cabará por ser un referente de vertedoiro, tanto nas súas augas , como nas súas rúas. Cando comezaremos a coidar os nosos valores naturais? Logo queremos ser unha vila termal e turistica de referencia. 

A onde hai que chegar para que esa tan boa persona que é o Alcalde tome cartas no asunto?