Non se poden suprimir todos os aparcamentos do recorrido do desfile

27, Febreiro 2024

Respondendo a queixa anterior. E obvio que se prohíben aparcar en todo o recorrido carnavalesco sumado a prohibición de usar o parking da Alameda, o resultado e que non haberia sitio no parque municipal nin no resto das ruas para tanto coche estacionado. Non hai solucions fáciles. Bueno sí.  O civismo. Os que sacaron os seus coches en pleno desfile demostraron incivismo ao non querer esperar ao remate. Quizás a única solución sexa como ben apuntan acurtar o recorrido circunscribindoo na mina modesta opinión a rua principal e curros Enríquez hasta catro camiños. Pero opinions hai tantas como gustos. En canto as que se desfiaron polo cruce da carretera de Ribadavia supoño sería que as carrozas non collerian en ancho ou alto pola rua do paseo.